Fonder

Föreningen förvaltar en fond: Lövskogsfonden.

Sevedebygdens Naturskyddsförening skall genom att utdela fondmedel stimulera intresset för naturvård-främst vad gäller insatser för bevarande och skötsel av lövskogsbiotoper.

Fondmedel bör i första hand tilldelas enskilda personer för föredömliga insatser på egen eller förvaltad skog. Fondmedel kan även utdelas till andra personer, som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser i fondens syfte.

Medel söks hos föreningens styrelse.