Nationalpark

I kretsen har vi den ena av Kalmar läns två nationalparker nämligen Norra Kvills nationalpark

nationalparken_64

Norra Kvill är något så unikt som en välbevarad urskog på småländska höglandet.

Kalmar län har två nationalparker, Norra Kvill och Blå Jungfrun.Parken i Norra Kvill, som ligger i Vimmerby kommun, bildades 1927 och omfattade då ca 27 ha. 1994 utvidgades den till 114 ha. Den sköts efter en skötselplan vilket innebär att området ska utvecklas fritt mot urskog.I själva kärnan av området har inga avverkningar skett de senaste 150 åren. Omkring 80 % av nationalparkens träd består av tall, många över 350 år. Staten äger marken genom Naturvårdsverket.
Nationalparken är väl värd ett besök. Vandringsleden upp mot Idegölen och utsikten kan dock vara krävande då den bitvis är ganska brant.
Omkullfallna stammar, väldiga stenblock och storväxta träd gör området till en vildmark. Parken sluttar ned mot en liten trolsk skogssjö, Stora Idegölen, med näckrosor och vattenklöver
Vägbeskrivning: Väg 34 Vimmerby-Kisa. Sväng mot Gullringen ca 2 mil norr om Vimmerby. Följ skyltning mot Ydrefors och senare mot Nationalparken.
Vid parkeringsplatsen finns informationstavlor och toaletter