Svampexkursion

En del år ordnar vi svampexkursion på, eller i närheten av, Svampens dag i september.