Vår styrelse

Ordförande: vakant

Vice ordförande: Caroline Axelsson

Kassör: Carina Beijer

Sekreterare: Arne Johansson

Ledamot: Mats Lundberg

Ledamot: vakant

Ersättare: Roger Fundin, Matilda Gustafsson, Henrik Nestor, Laurent Mertz

Mailadress: naturskyddsforeningen.vimmerby@gmail.com