Fagning av Sundsängen

Fagning i början av våren
För att behålla sin biologiska mångfald och sitt kulturhistoriska värde behöver lövängen skötas två gånger/år. Fagningen (städa/räfsa löv) i början av våren och slåttern, ev med höhässjning, i slutet av sommaren. Kretsen får också ett bidrag från Jordbruksverket för skötseln. Ta gärna med räfsa om du vill, annars finns det att låna.
Glöm inte fikakorgen!

Sundsängen hittar du om du kör via Södra Vi och vidare mot Djursdala. Efter att du passerat Krönsbron är det bara en knapp kilometer upp till höger i backen. Från Vimmerby via Prästgårdsgatan, kör mot Djursdala, sväng höger vid korsningen Södra Vi-Djursdala.
Varmt välkomna!